TTB007691761811469958-9149.jpg

הפות הוא האזור החיצוני של אבריי המין הנשיים כולל את מפתח הנרתיק, השפתיים הקטנות והשפתיים הגדולות  בחלק העליון נמצא ראש  הדגדגן המכוסה על ידי עור הנקרא עטרה